Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af oprettelse af selvstændigt fungerende joint venture (Remota Holding AS) mellem DeepOcean AS, Johannes Østensjø DY AS og Solstad Holding AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af DeepOcean AS', Johannes Østensjø DY AS' og Solstad Operations Holding AS' etablering af et selvstændigt fungerende joint venture Remota Holding AS, der skal agere holdingselskab for to datterselskaber; DeepOcean Investico 2 (Remota AS) og DeepOcean Investico 4 (USV AS). Remota Holding AS skal have til formål at opføre, eje og drifte selvstyrende- og ubemandede oversøiske fartøjer og tilbyde fjernstyring til relevante industrier gennem operatørcentre.

Datterselskabet USV AS vil udvikle, bygge, eje og operere selvstyrende- og ubemandede oversøiske fartøjer, som virksomheden vil udbyde service af. Datterselskabet Remota AS vil eje og operere ovenfornævnte fjernstyringssystem med henblik på at servicere kunder.

Etableringen af Remota Holding AS udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket medfører, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

DeepOcean er et norsk aktieselskab etableret i 1999 og med hovedsæde i Oslo, Norge. DeepOcean er ultimativt kontrolleret af Triton, der er et internationalt investeringsfirma. DeepOcean er service provider på havet og tilbyder et komplet udbud af services til virksomheder inden for olie og gas, offshore vedvarende energi, havbundsmineraler samt andre sektorer ikke relateret til energi. Servicesene inkluderer forskellige områder såsom undersøgelser, ingeniørarbejde, projektstyring samt installationer til vedligehold og genbrug. DeeepOceans aktiviteter strækker sig på verdensplan.

Østensjø er et norsk aktieselskab ultimativt ejet af Johannes Østensjø. Østensjø driver en flåde af moderne far-tøjer og er service provider af offshore- og bugseringsydelser i hele verden.

Solstad er et norsk aktieselskab ultimativt ejet af Solstad Offshore ASA. Solstad er en shippingvirksomhed spe-cialiseret i at tilbyde offshore bugsering til den offshore energisektor i hele verden.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 22. november 2022, kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion: Etablering af joint venture DeepOcean, Østensjø og Solstad

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan tlf.: 4171 5146, cenk@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.