Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Indutrade Aktiebolags erhvervelse af enekontrol over BPI Finans ApS, herunder Bramming Plast-Industri A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Indutrade Aktiebolags (”Indutrade”) erhvervelse af enekontrol over BPI Finans ApS, herunder driftsselskabet Bramming Plast-Industri A/S (”BPI”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkast til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

BPI er leverandør af skræddersyede industrielle løsninger hovedsagelig baseret på PU-skum til en bred vifte af B2B-kunder beliggende i mere end 20 lande. BPI opererer inden for bl.a. infrastruktur, vind, elektronik, byggeri og møbler. BPI udvikler, producerer og sælger kundespecifikke løsninger baseret på skumprodukter (PU-skum) inden for isolering, akustik, vibrationsdæmpning og komfort.

Indutrade er en svensk børsnoteret industrikoncern med ca. 200 datterselskaber fordelt i ca. 31 lande. Indutrades porteføljeselskaber består af både tekniske handelsselskaber samt producenter med proprietære produkter. Porteføljeselskaberne er fx virksomheder, der er aktive inden for 1) Flow Technology, der bl.a. tilbyder komponenter og systemer til styring og måling af strømme, for bl.a. kunder i procesindustrien og fødevare- og medicinalindustrien, 2) Measurement & Sensor Technologies, der bl.a. sælger målesystemer og overvågningsudstyr til forskellige industrier, 3) Industrial Components, der omfatter tekniske handelsvirksomheder, der tilbyder teknisk avancerede komponenter til industriel brug og medicinsk teknologiudstyr, fx til sundhedspleje og 4) Fluids & Mechanical Solutions, der omfatter virksomheder, der tilbyder hydrauliske og mekaniske komponenter til industrien, fx i form af filtre, værktøj og belysning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 14. november 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Indutrade/BPI

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.