Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem EMIL Retail Holding ApS og selskaberne Arbejdsmarkedets Tillægspension og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af EMIL Retail Holding ApS’ erhvervelse af samtlige aktier i aktieselskaberne ATPPD Aarhus A/S, ATPPD Lyngby A/S, ATPPD Kgs. Nytorv A/S og ATPPD Odense A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

EMIL Retail Holding ApS ejer stormagasinet Magasin du Nord, som har varehuse i Aalborg, Aarhus, Odense og Københavnsområdet, herunder i Field’s, Lyngby, Rødovre Centrum og på Kgs. Nytorv. Magasin du Nord forhandler primært produkter inden for mode, skønhed og bolig.

EMIL Retail Holding ApS er ejet og kontrolleret af Peek & Cloppenburg KG, som bl.a. ejer stormagasinerne af samme navn i Tyskland.

Aktieselskaberne ATPPD Aarhus A/S, ATPPD Lyngby A/S, ATPPD Kgs. Nytorv A/S og ATPPD Odense A/S ejer og udlejer de ejendomme, som primært huser Magasin du Nords stormagasiner i hhv. Aarhus, Lyngby, København K og Odense. En mindre del af ejendommene udlejes til andre erhvervsdrivende. Aktieselskaberne er forud for fusionen ejet af Arbejdsmarkedets Tillægspension og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den onsdag den 9. november kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion EMIL Retail/Arbejdsmarkedets Tillægspension & PensionDanmark Ejendomme

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan, tlf. 4171 5146 eller e-mail cenk@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.