Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af AURA VE A/S og Danish Agro a.m.b.a.’s etablering af det selvstændigt fungerende joint venture ADA Green Energy A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture, ADA Green Energy A/S, mellem AURA VE A/S og Danish Agro A.M.B.A.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

AURA VE er et 100 pct. ejet selskab af AURA Energi A.M.B.A. AURA-koncernen består af flere virksomheder, som alle har en relation til forsyning og energihandel, aktiviteter inden for elforsyning, beslægtede aktiviteter, internet, telekommunikation, opladning af el-biler og delebiler.

Danish Agro koncernen består af mere end 100 agroindustrielle selskaber i ind- og udland og er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel og energi samt køb af afgrøder fra landbruget.

ADA Green Energy A/S skal investere i grønne projekter inden for vedvarende energi. Det er det joint venturets mål, at der skal produceres mindst 200 GWh årligt senest i 2025 og samarbejdet indgår i AURA-koncernens strategi om at deltage i en mere vedvarende og bæredygtig energiproduktion i Danmark. Den producerede elektricitet skal være med til at sikre, at Danish Agro koncernens forsyning af elektricitet i Danmark på sigt udelukkende kommer fra vedvarende energikilder.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest tirsdag den 8. november 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion AURA VE/Danish Agro

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan, tlf. 41715146 eller e-mail cenk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.