Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af KK-Group A/S' erhvervelse af enekontrol over Vestas' Converter og Controls-forretning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 5. oktober 2022 modtaget et udkast til anmeldelse af KK Wind Solutions A/S’s erhvervelse af enekontrol over Vestas Wind Systems A/S’ converter & controls-forretning, hvilket inkluderer tre fabrikker i hhv. Danmark, Indien og Kina.

Disse tre fabrikker producerer en række komponenter, herunder converters og elektroniske kontrolsystemer til brug for Vestas Wind Systems A/S´ produktion af vindmøller. Efter fusionen skal fabrikkerne fortsat producere og levere ovenstående komponenter til Vestas Wind Systems A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

KK Wind Solutions A/S er en dansk koncern, der er aktiv indenfor "power conversion systems", og som udvikler og producerer styresystemer til vindmølleindustrien. Herudover leverer KK Wind Solutions A/S kontrol- og overvågningssystemer til vindmøller samt service og vedligeholdelse af både styresystemerne og kontrol- og overvågningssystemerne. KK Wind Solutions A/S udbyder sine produkter og serviceydelser i hele verden.

KK Wind Solutions A/S indgår i A.P. Møller Gruppen. APMH Invest A/S er A.P. Møller Holding A/S' investeringsselskab, og ejer foruden KK Wind Solutions A/S en række selskaber, herunder bl.a. Nissens Cooling Solutions A/S. A.P. Møller Holding A/S kontrollerer endvidere transport- og logi-stikvirksomheden A.P. Møller-Maersk A/S.

Vestas Wind Systems A/S er et børsnoteret dansk vindmølleselskab, som er aktiv inden for udvikling, produktion, levering og servicering af land- og havvindmøller. Vestas udbyder ligeledes sine produkter og serviceydelser i hele verden.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 2. november 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion KK-Group/Vestas

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan, tlf. 4171 5146 eller e-mail cenk@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.