Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Mutares SE & Co. KGaA’s erhvervelse af enekontrol over Arriva Danmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Mutares SE & Co. KGaA’s (”Mutares”) erhvervelse af enekontrol over Arriva Danmark A/S og selskabets 11 danske datterselskaber (”Arriva”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Arriva er aktiv inden for tog- og busdrift i store dele af Danmark. Derudover driver Arriva havnebusserne i København. Arriva står også bag bybilskonceptet SHARE NOW, som har gjort elektriske bybiler til en del af den kollektive transport i hovedstadsområdet. Arrivas datterselskaber inkluderer, Arriva Tog A/S, UCplus A/S, Arriva Insurance A/S, Arriva Service A/S, ejendoms- og leasingselskabet Busdan 32.1 A/S, togleasingselskabet Busdan 35 ApS og busudlejningselskaberne Busdan 42 ApS, Busdan 37 ApS, Busdan 38 ApS, Busdan 39 ApS og Busdan 40 ApS.

Mutares er et tysk, børsnoteret investeringsselskab, der særligt investerer i selskaber med henblik på at understøtte selskaber i forbindelse med forandringsprocesser, herunder fx opkøb, omstrukturering eller ledelsesændringer. Mutares ejer blandt andet to portføljeselskaber, Alan Dick Communications Ltd. og The Gemini Rail Group, der er aktiv med services relateret til jernbanesektoren, men ingen af disse selskaber er aktive i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 26. oktober kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Mutares/Arriva

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.