Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Oprettelse af Joint Venture i Sydeuropa af Scanmetals A/S og Meldgaard Holding UK Ltd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Scanmetals A/S' ("Scanmetals") og Meldgaard Holding UK Ltd's ("Meldgaard") etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, der på varigt grundlag skal servicere og samarbejde med affaldsforbrændingsanlæg (WtE plants) i Sydeuropa om genbrug af metal fra den aske, der produceres i forbindelse med anlæggenes drift.

Transaktionen udgør efter Parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Der er tale om en fusion i form af etablering af et joint venture, som på varigt grundlag skal varetage en selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige funktioner, jf. konkurrencelovens § 12a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2. Fusionen er anmeldt forenklet, fordi joint venturet ikke skal være aktivt på det danske marked.

Scanmetals og Meldgaard er begge aktive inden for genindvinding af metaller fra affaldsforbrændingsanlæg. Genindvindingsprocessen foregår i to trin, hvor første trin ("IBA-treatment") indebærer, at jernholdige metaller udskilles fra forbrændingsasken, mens andet trin ("non-ferrous treatment") indebærer, at ikke jernholdige metaller (aluminium, messing, kobber og zink) udskilles.

Scanmetals har særlig ekspertise inden for non-ferrous treatment, men har ingen aktiviteter inden for IBA-treatment. Aktiekapitalen i Scanmetals er ejet af et antal investorer, herunder ledende medarbejdere i selskabet, samt Kirk Kapital A/S indirekte gennem Kirk Kapital Strategic Investment A/S.

Meldgaard er aktiv inden for begge trin af genindvindingsprocessen af metaller, men har særlig ekspertise inden for første trin (IBA-treatment). Meldgaard er desuden aktiv på en række øvrige områder inden for affaldshåndtering og genindvinding af andre materialer end metaller. Meldgaard er ejet i fællesskab af Meldgaard Holding A/S og direktøren i selskabet Meldgaard Recycling A/S, hvori Meldgaard Holding A/S besidder 50% af aktiekapitalen.

Formålet med JV'et er at opdyrke et marked for genindvinding af metaller fra forbrændingsaske i Sydeuropa, hvor JV'et vil kunne tilbyde en løsning, der omfatter begge trin i processen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. oktober 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: JV Scanmetals og Meldgaard

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Andreas Kusk, tlf. 4171 5348 eller e-mail: anku@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.