Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Serwiz A/S’ erhvervelse af enekontrol over Allianceplus Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Serwiz A/S’ erhvervelse af enekontrol over Allianceplus Holding A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og For-brugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen op-fylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Serwiz A/S er en dansk virksomhed med cirka 600 medarbejdere, der tilbyder facility management til erhvervskunder og offentlige myndigheder i Danmark, primært i form af kantinedrift og cateringsydelser, rengøring og ejendomsdrift. Yderligere information om Serwiz A/S kan findes på www.serwiz.dk

Allianceplus Holding A/S tilbyder ligeledes facility management ydelser, herunder rengøring, kantine- og cateringservices og ejen-domsdrift, til erhvervskunder og offentlige myndigheder. Alliance-plus Holding A/S har hovedkontor i København og beskæftiger cirka 1800 medarbejdere i Danmark. Yderligere information om Allianceplus kan findes på www.allianceplus.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 4. oktober 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Serwiz/Allianceplus

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Sarah Ann Møn-sted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.