Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Blue Equity III’s erhvervelse af fælleskontrol over Daniaco Holding, herunder Dania Connect og Trepco

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Blue Equity III K/S’ (”Blue Equity III”) erhvervelse af fælleskontrol over Daniaco Holding ApS (”Daniaco Holding”), herunder datterselskaberne Dania Connect A/S (”Dania Connect”) og Trepco A/S (”Trepco”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Daniaco Holding ejer datterselskaberne Dania Connect og Trepco. Dania Connect har aktiviteter vedrørende transport af gods på vej, herunder primært i form af lastbiltransport af containere til og fra danske havne. Trepcos primære aktiviteter vedrører værkstedsaktiviteter i tilknytning til transportaktiviteterne i Dania Connect. Trepco har endvidere værkstedsaktiviteter vedrørende reparation af trailere for eksterne kunder.

Blue Equity III K/S er en private equity fond, der rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber, herunder DTK Group ApS (”DTK Group”). DTK Group’s primære aktiviteter vedrører speditionsydelser, herunder logistik- og lagerløsninger. Herudover har DTK Group i begrænset omfang aktiviteter vedrørende transportydelser på vej via det tyske datterselskab DTK Logistics.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 26. september 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Blue Equity/Daniaco

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 41715262 eller e-mail ssn@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.