Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Lekolar Group AB’s erhvervelse af enekontrol over Panduro Forvältning AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Lekolar Group AB’s erhvervelse af enekontrol over Panduro Forvältning AB.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

 

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

 

Lekolar Group AB er en svensk virksomhed, der primært sælger undervisnings- og kreative materialer til skoler og børnehaver i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Lekolar Group AB har et bredt sortiment og tilbyder for eksempel også møbler til skoler og børnehaver samt legepladsudstyr. Lekolar Group AB har intet salg til forbrugerkunder i Danmark.

 

Lekolar Group AB er et porteføljeselskab i Nalka Invest, der er en del Interogo Group. Nalka Invest er et investeringsselskab, der investerer i små- og mellemstore virksomheder i Norden. Se yderligere om Nalka Invests aktiviteter på www.nalka.se. Interogo Group består herudover bl.a. også af Inter IKEA Holding B.V.

 

Panduro Förvaltning AB sælger hobbymaterialer i deres 14 fysiske forretninger i Danmark og via deres hjemmeside.

 

Lekolar Group AB og Panduro Forvältning AB har begge aktiviteter inden for detailsalg af legetøj, hobbymaterialer samt undervisnings- og kreative materialer i Danmark.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 20. september 2022, kl. 12.

 

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

 

Mrk.: Fusion Lekolar/Panduro

 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 52 66 eller e-mail sam@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.