Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Jyske Bank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Svenska Handelsbanken AB og Stadshypotek AB’s forretningsaktiviteter i Danmark

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 2. august modtaget et udkast til anmeldelse af Jyske Bank A/S’ (”Jyske Bank”) erhvervelse af enekontrol over Svenska Handelsbanken AB og Stadshypotek AB’s forretningsaktiviteter i Danmark (herefter ”Handelsbanken DK”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Jyske Bank driver bankvirksomhed i Danmark med hovedkontor i Silkeborg. Jyske Bank har 80 afdelinger fordelt over hele Danmark. Jyske Banks primære forretning består i (i) at tilbyde full-service banking løsninger til private, (ii) at tilbyde full-service corporate banking-løsninger til erhvervsdrivende, (iii) at formidle realkredit- og realkreditlignende lån og (iv) at formidle pensions- og forsikringsløsninger. Jyske Bank-koncernen omfatter desuden en række datterselskaber i Danmark, hvor Jyske Realkredit A/S (realkreditinstitut) og Jyske Finans A/S (finansielle leasingkontrakter og finansiering, herunder særligt bilfinansiering) er de væsentligste.

Handelsbanken DK er de danske aktiviteter af Svenska Handelsbanken AB og Stads-hypotek AB. Handelsbanken DK’s primære forretning består i (i) at tilbyde full-service banking løsninger til private, (ii) at tilbyde full-service corporate banking-løsninger til erhvervsdrivende, (iii) at formidle realkredit- og realkreditlignende lån og (iv) at formidle pensions- og forsikringsløsninger. Handelsbanken DK har i alt 43 filialer, hvoraf hovedparten ligger i henholdsvis Midtjylland og Nordsjælland.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 23. august 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Jyske Bank/Handelsbanken

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 41715262 eller e-mail ssn@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.