Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusionen mellem Aktieselskabet Schouw & Co. og Enics Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen mellem Aktieselskabet Schouw & Co. om erhvervelsen af enekontrol over Enics AG gennem holdingselskabet Enics Holding A/S. Den tidligere ejer af Enics AG, Ahlstom Capital Oy, vil forsat eje 20 pct. af aktierne i Enics AG.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Enics AG er en schweizisk funderet elektronikproducent, der leverer Electronics Manufacturing Services (EMS) med kendskab inden for Original Design Manufacturing (ODM). Enics AG har produktionssteder i Kina, Estland, Finland, Slovakiet, Sverige, og Malaysia. Enics AG’s kunder er industrielle elektronik virksomheder, der blandt andet producerer tog og elevatorer.

Aktieselskabet Schouw & Co. er et børsnoteret industrikonglomerat med en række internationale industrivirksomheder i sin investeringsportefølje, herunder blandt andet GPV International A/S.

GPV International A/S er en elektronikproducent, der også leverer EMS. GPV International A/S er specialiseret inden for levering af elektronik, avanceret mekanik og kabeltræer i samlede løsninger. GPV International A/S har produktionssteder i Østrig, Kina, Danmark, Tyskland, Mexico, Slovakiet, Sri Lanka, Schweitz og Thailand. GPV er leverandør til nogle af de største internationale OEM-producenter inden for cleantech, instrumenter og industri, medtech samt transportløsninger.

Herudover ejer Aktieselskabet Schouw & Co. også virksomhederne BioMar (foder til industrielt fiskeopdræt), Fibertex Personal Care (nonwovens til hygiejne), Fibertex Nonwovens (nonwovens til industri), Hydra-Specma (hydraulik til industrien).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. august, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Schouw/Enics

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specielkonsulent Stine Sigsgaard Nielsen, tlf. 4171 5262 eller e-mail ssn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.