Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Axcel VI Fondens erhvervelse af enekontrol over NTI Group ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Axcel VI Fondens erhvervelse af enekontrol over NTI Group ApS. Erhvervelsen sker gennem holdingselskabet AX VI INV8 Holding ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NTI Group ApS er distributør af it-software og relaterede services, herunder opsætning, udvikling, add-on software, oplæring og rådgivning i forbindelse med salg. NTI leverer Product Lifecycle Management ("PLM") softwareløsninger, der inkluderer softwareløsningerne Computer Aided Design (“CAD”), Building Information Modelling (“BIM"), Computer Aided Engineering (“CAE”) og Computer Aided Manufacturing (“CAM”). NTI Group ApS er aktiv i Danmark, Tyskland, Island, Norge, Sverige, Holland, Italien og Spanien.

Axcel VI Fonden er en af flere Axcel-fonde, der investeringer i mellemstore virksomheder i Norden. Flere af Axcel VI Fondens porteføljeselskaber er aktive inden for IT-området, herunder Addpro, ProData, Loopia, SuperOffice, BullWall, Phase One, Picca Automation og Frontmatec. Axcel VI Fonden er derudover ved at erhverve IT-servicevirksomheden ITM8.

AddPro leverer IT-ydelser til virksomheder på tværs af IT-værdikæden, herunder application development, administration, cloud computing, IT-infrastruktur, optimering af CRM-systemer, IT-sikkerhed og andre digitale løsninger.

ITM8 er udbyder af it-services, og fokuserer på fire forretningsområder inden for IT-services: Cloud Services, Digital Transformation, Application Services og Cyber Security. ITM8 har endvidere aktiviteter vedrørende salg af IT-produkter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. august 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Axcel/NTI

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.