Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Sedgwick Europa B.V.’s erhvervelse af enekontrol over Sedgwick Leif Hansen A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Sedgwick Europa B.V.’s (”Sedgwick Europa”) erhvervelse af enekontrol over Sedgwick Leif Hansen A/S (”Sedgwick Leif Hansen”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sedgwick Europa ejer i dag 18,18 pct. af aktierne i Sedgwick Leif Hansen. Med transaktionen erhverver Sedgwick Europa de resterende 81,82 pct. og opnår derved enekontrol over Sedgwick Leif Hansen.

Sedgwick Leif Hansen er aktiv inden for forsikringsrelaterede services, hvor de leverer ydelser inden for behandling af skader fra arbejdsskade og ulykke, taksering, risikovurdering samt skadebehandling i Danmark. Sedgwick Leif Hansen leverer ydelser til bl.a. forsikringsselskaber, selvforsikrede offentlige myndigheder og virksomheder, samt kommuner, regioner og øvrige offentlige institutioner.

Sedgwick Europa er del af Sedgwick-koncernen, som er en del af kapitalfonden Carlyle Group. Sedgwick-koncernen er en global udbyder af teknologibaserede løsninger til risiko-, forsikrings- og integreret forretningsstyring. Sedgwick-koncernen fokuserer på at levere forsikringsrelaterede ydelser som tredjepartsudbyder, herunder skadesbehandling, skadesafregning, skadesrådgivning og bygningssanering. Sedgwick-koncernen leverer ydelser til bl.a. forsikringsgivere, selvforsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, forsikringsmæglere og myndigheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. august 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Sedgwick Europa/Sedgwick Leif Hansen

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specielkonsulent Stine Sigsgaard Nielsen, tlf. 4171 5262 eller e-mail ssn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.