Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Maersk Logistics & Services International A/S' erhvervelse af enekontrol over LF Logistics Holdings Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Maersk Logistics & Services International A/S' ("Maersk L&S") erhvervelse af enekontrol over LF Logistics Holdings Limited ("LFL").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

 

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

 

Maersk L&S er en global leverandør af logistiktjenester. Maersk L&S leverer logistiktjenester, herunder luftfragtspedition, supply chain management og lagertjenester gennem sine globale datterselskaber. Maersk L&S er ejet af A.P. Møller-Mærsk ("APMM"), som er en integreret transport- og logistikvirksomhed med hovedkontor i København. APMM kontrolleres af A.P. Møller Holding A/S, som er moderselskabet for A.P. Møller-koncernen.

 

LFL er aktiv inden for logistiktjenester og fragthåndtering (spedition). LFL er hovedsageligt aktiv i Pan-Asien. LFL's logistikvirksomhed består i lagerstyring og transportstyringstjenester. LFL's fragthåndteringsvirksomhed består i fragtforsendelsestjenester. LFL havde ingen om-sætning i Danmark i det regnskabsår, der gik forud for transaktionen.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. juli 2022, kl. 12.

 

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

 

Mrk.: Fusion Maersk/LFL

 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.