Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Erhvervsinvest IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Admenta Danmark ApS, inkl. Tjellesen Max Jenne A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en endelig anmeldelse af transaktionen, hvor Erhvervsinvest IV K/S erhverver enekontrol over Admenta Danmark ApS (herefter ”Admenta”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Admenta er et holdingselskab, som direkte ejer alle aktierne i A/S Tødin (ReaMed A/S) og Tjellesen Max Jenne A/S.  Tjellesen Max Jenne A/S ejer 10 % af selskabet DLI Market Intelligence ApS. Admenta og dets datterselskaber er aktive inden for engrossalg af medicinalprodukter og relaterede produkter i Danmark. Selskaberne har hovedkvarter i Høje Taastrup.

Admenta og dets datterselskaber distribuerer hovedsageligt produkter til danske apoteker og i begrænset omfang til andre kundesegmenter såsom hospitaler, kommuner og private kunder i Danmark.

Erhvervsinvest IV er en kapitalfond med fokus på investeringer i små og mellemstore virksomheder. Erhvervsinvest IV er en del af Erhvervsinvest, som består af tre aktive investeringsfonde med porteføljeselskaber i Danmark. Ingen af porteføljeselskaberne i de tre fonde er ifølge parterne aktive på markedet for engrossalg af medicinalprodukter eller på relaterende markeder. En liste over porteføljeselskaberne, som kontrolleres helt eller delvist af fondene under Erhvervsinvest, kan findes her: http://www.erhvervsinvest.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. juli, 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Erhvervsinvest/Admenta.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig, Rosa Tadesse, tlf. 4171 5273 eller e-mail rhmt@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.