Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Bettcher Industries Inc.’s erhvervelse af Frontmatec Holding II ApS og Frontmatec Holding III ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen, hvor Bettcher Industries Inc. (”Bettcher”), igennem Merlin DK Bidco ApS, erhverver enekontrol over Frontmatec Holding II ApS og Frontmatec Holding III ApS (”Frontmatec”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Frontmatec er aktiv inden for udvikling, produktion og salg af automatiserede systemer, instrumenter, software og produkter til forarbejdelse af kød, herunder til vurdering af slagtekroppe, produktionslinjer for slagtning, produktionslinjer for skæring og udbening, hygiejne og styresystemer til logistik, pakning og service. Frontmatec har hovedsæde i Kolding og produktionsfaciliteter samt salgskontorer i flere lande.

Bettcher er ejet af det amerikanske investeringsfirma KKR. KKR har 117 porteføljeselskaber, herunder Q-Park N.V. og Roompot, der har aktiviteter i Danmark. Bettcher er aktiv inden for produktion og salg af håndholdte trimmere, klippeværktøjer og lignende udstyr til brug for forarbejdning af fødevarer og til medicinalindustrien. Bettcher har hovedsæde i Birmingham, Ohio, USA, og har ingen ansatte i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 5. juli, 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Bettcher/Frontmatec

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Oliver Kobæk, tlf. 4171 5236 eller e-mail omk@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.