Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Renta Danmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over Lohke Materieludlejning A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen, hvor Renta Danmark A/S (”Renta”) erhverver enekontrol over Lohke Materieludlening A/S (”Lohke”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Lohke er aktiv med udlejning af maskiner og materiel, hvilket blandt andet omfatter anlægsmateriel, byggemateriel, teleskoplæssere, gaffeltrucks, lifte, stillads, stiger og skurvognsmateriel til professionelle kunder. Lohke har hovedsæde i Hvidovre, og har 5 depoter lokaliseret i Hvidovre, Hedehusene, Hillerød, Esbjerg, og Aarhus.

Renta er ejet af Renta Group Oy, der ultimativt er ejet af IK Investment partners, der blandt andet har porteføljeselskaberne Løgismøse Meyers, Optimum Group og Advania Group.

Renta er aktiv med udlejning af blandt andet maskiner, stillads og containere til private og professionelle kunder. Herudover er Renta også aktiv med installations- og designtjenester til byggepladser, fx el, transport, gangbroer. Renta er aktiv i Danmark, Finland, Sverige, Norge og Polen. I Danmark har Renta depot i Glostrup.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 4. juli, 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Renta/Lohke

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig, Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.