Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Lindab A/S’ erhvervelse af enekontrol over Muncholm A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Lindab A/S’ erhvervelse af enekontrol over Muncholm A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Lindab A/S producerer og sælger løsninger til byggerier inden for ventilation og profil.  Inden for ventilation sælger Lindab indeklimaløsninger, herunder forskellige kanalsystemer. Inden for profil sælger Lindab tag- og facadeløsninger i tyndpladestål, tagrender, porte, stållåse, indervægge, ydervægge, stålprofiler, kliktag, sandwichpaneler og tagstensprofiler.

Muncholm A/S repræsenterer en række udenlandske producenter inden for højprofiler/selvbærende trapezplader i stål samt facadebeklædning i aluminium, kobber og zink. Muncholm A/S har en vis egenproduktion.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 24. juni 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Lindab/Muncholm

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.