Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Axcel VI’s (inkl. Addpro og Prodata) erhvervelse af enekontrol over ITM8

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af AX VI INV4 Holding ApS’ (”Axcel VI”) erhvervelse af enekontrol over ITM8 Topco ApG (”ITM8”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

ITM8 er en dansk udbyder af IT-services. ITM8’s kunder er primært små og mellemstore virksomheder, samt offentlige kunder. I Danmark fokuserer ITM8 på fire forretningsområder inden for IT-services: Cloud Services, Digital Transformation, Application Services og Cyber Security. ITM8 har endvidere aktiviteter vedrørende salg af IT-produkter.

ITM8's tjenester omfatter dels it-outsourcing-tjenester, hvor ITM8 løser kundens samlede it-behov, herunder tjenester såsom leje af datacentre, backup, levering af licenser, servicedesk (brugersupport) og drift (overvågning og vedligeholdelse af driftsmiljøet). ITM8 leverer også it-konsulentydelser på timebasis. ITM8 udbyder sine ydelser gennem datterselskaberne Copenhagen Software A/S, IT Relation A/S, Miracle 42 A/S, Sotea A/S, Sotea AB, Improsec A/S, Mentor IT A/S, Emineo AB, Progressive A/S og Cloud Teams ApS. ITM8 ejer derudover selskaberne IT Relation Phillipines Inc og itm8 S.R.O., som leverer koncerninterne ydelser til de øvrige datterselskaber.

Axcel VI er en af flere Axcel-fonde, der er private equity-fonde med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder i de nordiske lande. Axcel-fondene har kontrollerende ejerandele i samlet 18 porteføljeselskaber. 6 af Axcels 18 porteføljeselskaber er aktive inden for IT-området, herunder AddPro, ProData, Loopia, SuperOffice, BullWall og Frontmatec. Heraf er det kun selskaberne AddPro og ProData, der tilbyder ydelser vedrørende IT-services og IT-produkter.

AddPro leverer IT-ydelser til virksomheder på tværs af IT-værdikæden, herunder application development, administration, cloud computing, IT-infrastruktur, optimering af CRM-systemer, IT-sikkerhed og andre digitale løsninger. Prodata er et IT-konsulenthus, som er specialiseret i at matche IT-konsulenter og virksomheder, der efterspørger konsulentydelser til løsning af konkrete IT-opgaver.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 20. juni 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Axcel/ITM8

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 41715262 eller e-mail ssn@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.