Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS' stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS' stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Joint venturet vil være et norsk selskab med begrænset hæftelse og være ejet i fællesskab af Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS, der er en del af Aker-koncernen. Joint venturet vil være aktivt på markedet for driftsteknologisk sikkerhedssoftware.

Telenor Norge er et norsk teleselskab, der er 100 pct. ejet af Telenor ASA. Selskabets tjenesteportefølje omfatter fastnet- og mobiltelefoni, bredbånd og datakommunikationstjenester til privat- og erhvervskunder samt en bred vifte af engrosydelser. I Danmark er Telenor ASA aktiv inden for mobil-, fastnet- og bredbåndstjenester gennem Telenor A/S.

Aker Capital er et investeringsselskab, der er 100 pct. ejet af Aker ASA. Aker har primært ejerinteresser inden for olie, gas, vedvarende energi, grøn teknologi, maritime aktiver, maritim bioteknologi og industriel software. I Danmark er Aker ASA aktiv inden for salg af kril-produkter til professionelle kunder i dambrugsindustrien gennem Aker BioMarine ASA.

Cognite AS er et selskab, som er kontrolleret af Aker Capital. Cognite er aktiv inden for udvikling og opsætning af software til industrielt brug særligt i forhold til dataindsamling, deling og bearbejdning. Cognite vil bidrage med software til joint venturet. Cognite er på nuværende tidspunkt ikke aktiv i Danmark. Cognite er aktiv i Europa, USA, Afrika og Asien.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 7. juni 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Telenor/Aker/Cognite

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.