Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusionen mellem Norlys Holding A/S og Mjølner Holding I A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen mellem Norlys Holding A/S og Mjølner Holding I A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

I udkast til anmeldelse af fusionen lægger parterne op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Norlys Holding A/S er en del af Norlys-koncernen med aktiviteter inden for elforsyning, fiberbredbånd, kommunikation, el- og gashandel, el-ladestandere samt vedvarende energiproduktion. Norlys Holding A/S indkøber hertil it-konsulentydelser til interne og eksterne løsninger.

Mjølner Holding I A/S ejer Mjølner Informatics A/S, som er en it-konsulentvirksomhed med speciale i softwareudvikling, user experience og digitalt design. Mjølner Informatics stiller it-konsulenter til rådighed for eksterne virksomheder, som efterspørger konsulentydelser til løsning af konkrete opgaver inden for softwareudvikling og digitalisering, herunder data insights, digital transformation, Internet of Things, interface design og user expericence.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 30. maj 2022 kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Norlys/Mjølner

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk og student Peter Helbo Vogh, tlf. 4171 5247 eller e-mail phv@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.