Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af ASG Hamlet Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over KPC Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en anmeldelse af transaktionen, hvor ASG Hamlet Holding ApS (”ASG Hamlet”) erhverver enekontrol over KPC Holding A/S (”KPC Holding”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Anmeldelsen af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

KPC Holding er en dansk entreprenørvirksomhed, der tilbyder ydelser inden for udvikling og opførelse af ejendomme i Denmark. KPC Holding leverer nøglefærdige byggeprojekter til professionelle private kunder og offentlige kunder, hvor der ofte er tale om store byggeprojekter, fx hospitaler, hoteller og store lejlighedskomplekser.

ASG Hamlet er et dansk holdingselskab kontrolleret af Activum SG Fund VI L.P. Activum SG Fund VI L.P. er en fond, der investerer i nichemuligheder i den europæiske ejendomssektor. ASG Hamlet er i Danmark, via sine aktiviteter i datterselskabet CASA ApS, aktiv inden for udvikling og opførelse af ejendomme i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. maj 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion ASG Hamlet/KPC Holding

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.