Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Atea A/S’ erhvervelse af enekontrol over KMD A/S’ forretningsenhed KMD ”Product and Services”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 29. marts 2022 modtaget et udkast til anmeldelse af Atea A/S’ (’Atea’) erhvervelse af enekontrol over KMD A/S’ forretningsenhed KMD ”Product and Services” (’KMD PS’).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Atea er et af flere datterselskaber til Atea ASA, som er hjemmehørende i Norge og børsnoteret på Oslo Børs. Atea ASA har datterselskaber med forretningsaktiviteter inden for IT-sektoren i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Letland, Estland og Litauen.

Atea er aktiv med detailsalg i Danmark af computer hardware (med tilhørende accessoriske tjenesteydelser herunder software-udrulning og software asset management) og standard computer software. Atea udbyder herudover generelle IT-løsninger, herunder outsourcing og drift, løsninger inden for IT-infrastruktur, omfattende bl.a. dataløsninger, kommunikationsløsninger, netværksløsninger, herunder installation og vedligeholdelse af netværksløsninger samt drift heraf, IT-rådgivning og IT-konsultation. 

KMD PS er inden fusionen en division i KMD A/S, som ultimativt er ejet og kontrolleret af NEC Corporation, Japan. KMD PS er primært aktiv i Danmark.

KMD PS udbyder standard softwarelicenser og computer hardware samt i meget begrænset omfang tjenesteydelser relateret hertil.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. maj 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Atea/KMD PS

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.