Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over DAFA Group A/S og tilhørende selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af CataCap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over DAFA Group A/S og tilhørende selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

CataCap II K/S er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore primært danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har aktuelt investeringer i Luxplus (e-handelsplatform inden for skønheds- sundheds- og personlige plejeprodukter), Group Online (hjemmesideudvikling og online markedsføring), AerFin og TP Aerospace (aktiviteter inden for flybranchen), Rekom (nattelivskoncern), GSV (udlejning af entreprenørudstyr og materiel), Lyngsoe Systems (automatiserings- og logistikløsninger) samt Nordmark Maskinfabrik A/S og Nordmark Production A/S (konstruktion og produktion af store, tunge og komplekse metalemner).

DAFA Group producerer og markedsfører en række forskellige produkter i gummi og skummaterialer. Virksomhedens hoveforretningsområder er "building solutions", som omfatter materialer til tætning af vinduer, døre, fundamenter, tage, samlinger mv. i forbindelse med byggeri og "industrial solutions", som omfatter en række – ofte specialudviklede – løsninger til brug for beskyttelse, emballering, tætning og dæmpning af vibrationer og lyd. Eksempelvis leverer DAFA Group beskyttelsesmateriale til transport af vindmøllevinger. Det tilhørende selskab, Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS, har udelukkende til opgave at udleje faciliteter til driftsselskaberne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. april 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion CataCap/DAFA Group

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Amalie Cruz Geiger, tlf. 4171 5071 eller e-mail acg@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.