Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusionen mellem Kingspan Holding Netherlands B.V. og Troldtekt A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen, hvor Kingspan Holding Netherlands B.V. (herefter ”Kingspan”) erhverver enekontrol over Troldtekt A/S (herefter ”Troldtekt”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Troldtekt er en dansk producent af træbaserede akustikplader til lofts- og vægbeklædning. Deres produkter anvendes i flere forskellige sammenhænge inden for byggesektoren, primært i industribygninger, private boliger, kontorer, restauranter, sportscentre og kultursteder samt offentlige bygninger. Herudover er Troldtekt aktiv inden for salg af rammer/gitre til nedsænket loft. Troldtekt er desuden aktiv i Sverige og Tyskland gennem deres datterselskaber Troldtekt AB og Troldtekt Deutschland GmbH.

Kingspan er et 100 pct. ejet datterselskab af Kingspan Group plc. Kingspan Groups hovedaktiviteter omfatter fremstilling af isolerede sandwichpaneler, isoleringsplader, lys- og luftløsninger, vand- og energiteknologi samt data- og gulvteknologi. Kingspan Group har produktions- og distributionsaktiviteter i hele verden og er i øjeblikket aktiv i mere end 70 lande. Kingspan ejer i Danmark Kingspan A/S og Kingspan Insulation ApS, der bl.a. er aktiv med sandwichpaneler og isolering, samt LOGSTOR A/S, der er aktiv med produktion af præisolerede rørsystemer, bl.a. til fjernvarme.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 7. april 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Kingspan/Troldtekt

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.