Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Novo Holdings A/S’ erhvervelse af enekontrol over Dades A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse fra Novo Holdings A/S ("Novo Holdings") om erhvervelse af enekontrol over Dades A/S ("Dades").

Transaktionen er efter Parternes opfattelse omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Novo Holdings er et investerings- og holdingselskab, som ejes 100 % af Novo Nordisk Fonden. Novo Holdings understøtter Novo Nordisk Fondens strategiske og kommercielle målsætninger ved at foretage langsigtede investeringer inden for Life Science og andre områder, herunder fast ejendom. Novo Holdings har til formål at investere fondens formue bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.

Dades er et ejendomsselskab, som fokuserer på drift, køb og udvikling af attraktive erhvervs- og boligejendomme samt butikscentre i særligt Storkøbenhavn og øvrige større byer i Danmark. Dades ejer 67 kontorejendomme og 11 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Selskabets omsætning udgøres af lejeindtægter.

Ved transaktionen opnår Novo Holdings enekontrol over Dades, som Novo Holdings allerede i dag besidder en aktiepost i.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 31. marts 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: "Fusion: Novo Holdings erhvervelse af enekontrol over Dades"

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Amalie Cruz Geiger, tlf. 4171 5071 eller e-mail acg@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.