Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Compagnie de Saint-Gobain’s erhvervelse af GCP Applied Technologies

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Compagnie de Saint-Gobain S.A.’s (”Saint-Gobain”) erhvervelse af GCP Applied Technologies Inc (”GCP”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

GCP er et amerikansk selskab med aktiviteter inden for produktion og salg af produkter og teknologier til byggeindustrien. GCP opererer via to forretningsdivisioner: Specialty Construction Chemicals (”SCC”) og Specialty Building Materials (”SBM”). Divisionen SCC producerer bl.a. kemiske blandinger (admixtures til beton og cement). SBM producerer bl.a. fugemasser og membraner, der anvendes i byggerier til at beskytte mod vand-, luft- og dampdiffusion og mod brandskade. GCP har aktiviteter vedrørende både SCC og SBM i Danmark. GCP har registreret varemærkerne DARACEM, RECOVER og BETEC i Danmark.

Saint-Gobain er et fransk multinationalt selskab med hovedkvarter i Paris. Saint-Gobain er aktiv inden for produktion og salg af produkter til byggeindustrien med en række aktiviteter inden for fire overordnede forretningsområder, herunder henholdsvis innovative materialer, byggeprodukter, detaildistribution af byggeprodukter samt glasløsninger. Saint-Gobain har i 2021 erhvervet selskabet Chryso, som primært har aktiviteter vedrørende produktion af kemiske blandinger (admixtures til beton og cement), samt endvidere produktion af en række byggeprodukter inden for bl.a. bindemidler, vandtætning og fugemasse.

Saint-Gobain er i Danmark bl.a. aktiv gennem moderselskabet Saint-Gobain Denmark A/S og selskaberne Chryso, Maris Polymer, Leca Denmark og Saint-Gobain Distribution Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 25. marts 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Saint-Gobain/GCP

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 41715262 eller e-mail ssn@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.