Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Lantmännen ek förs erhvervelse af enekontrol over Scandbio AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Lantmännen ek förs erhvervelse af enekontrol over Scandbio AB.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Lantmännen er en svensk koncern med aktiviteter inden for landbrugssektoren, energisektoren, fødevaresektoren, bygge- og anlægssektoren og ejendomssektoren. I Danmark er Lantmännen aktiv inden for fødevaresektoren med selskaberne Lantmännen Cerealia A/S og Unibake (Lantmännen Unibake Holding A/S, Lantmännen Unibake Denmark A/S, Lantmännen Schulstad A/S og Lantmännen Unibake R ApS), inden for landbrugssektoren med virksomheden Lantmännen Agro A/S, inden for energisektoren med Agro Recycling ApS og inden for ejendomssektoren med Lantmännen Fastigheter AB.

Scandbio er en producent af fast forædlede træbrændsler med hovedkontor i Jönköping i Sverige. Scandbio producerer træpiller, staldpiller, briketter, træstammer og pulver til forsyning af industri, virksomheder, kommuner, fjernvarmeanlæg og boligejere. Aktiviteterne i Danmark varetages af Scandbios filial Scandbio Denmark. Scandbio producerer træpiller på Scandbios produktionsanlæg i Letland eller Sverige, og har ingen produktion i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. marts 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Lantmännen/Scandbio

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.