Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af All4Labels Denmark Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over Limo Labels A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af All4Labels Denmark Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over Limo Labels A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver All4labels Denmark Holding ApS ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i Limo Labels A/S.

All4labels Denmark Holding ApS er et datterselskab til All4Labels Group GmbH med hovedkontor i Tyskland. All4Labels er aktiv inden for fremstilling og levering af forskellige typer af etiketter, herunder selvklæbende etiketter. Derudover er All4Labels aktiv inden for produktion og salg af visse emballage produkter, såsom foldekartoner og fleksibel emballage. All4Labels er ultimativt ejet af Triton Fund V, som er en investeringsfond, der administreres og rådgives af det privatejede investeringsselskab Triton Investors GP S.à.r.l. Tritons porteføljeselskaber inkluderer bl.a. Bormioli Pharma, Geia Food, IFCO, OptiGroup og Unident.

Limo Labels A/S er et privatejet selskab, der er aktiv inden for fremstilling og levering af forskellige typer af etiketter, herunder selvklæbende etiketter. Derudover tilbyder Limo Labels A/S bestemt etiketudstyr, såsom etiketdispensere og –systemer og printere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest onsdag den 23. februar 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion All4Lables/Limo Labels

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. +45 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.