Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af AG Investment A/S og Lægernes Pensions etablering af det selvstændigt fungerende joint venture AG-LPB Udlejningsboliger K/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af AG Investment A/S og Lægernes Pensions etablering af det selvstændigt fungerende joint venture AG-LPB Udlejningsboliger K/S.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Lægernes Pension er en pensionskasse for danske læger, der med henblik på opnåelse af afkast til dets medlemmer administrerer og investerer pensionsmidler. Lægernes Pension investerer globalt i både aktier, obligationer og ejendomme.

AG Investments A/S er 100 % ejet af AG Gruppen A/S, der er et full-service ejendomsudviklingsselskab, som udvikler og opfører bolig- og erhvervsejendomme.

Idet Lægernes Pension og AG Investments påtænker at indgå i en række fælles ejendomsudviklingsprojekter i fremtiden, vil parterne stifte AG-LPB Udlejningsboliger K/S (”AG-LPB”), som skal ejes ligeligt af Lægernes Pension og AG Investments. AG-LPB skal være moderselskab for underliggende projektudviklingsselskaber, som skal eje og udvikle ejendomme, hvorpå der gennemføres udviklingsprojekter. Parterne vil have fælles kontrol over AG-LPB, der vil fungere som et selvstændigt fungerende joint venture, som skal varetage udviklingen og driften af de enkelte udviklingsprojekter.

Ved fusionen vil AG-LPB via et holdingselskab erhverve 100 % af Diget PropCo K/S, som vil være det første udviklingsprojekt i AG-LPB.

Diget PropCo K/S’ formål er at eje, drive, udvikle og helt/delvist at sælge private udlejningsboliger beliggende matr.nr 5at, Glostrup By, Glostrup, Diget 18, 2600. Ejendommen udlejes i dag som erhvervs- og butikslejemål, men vil i forbindelse med udviklingen konverteres til private boliglejemål. Diget PropCo K/S er i dag ultimativt 100 % ejet af AG Development A/S, der er søsterselskab til AG Investments A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. februar 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion AG Investment/Lægernes Pension

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.