Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Foxway AB’s erhvervelse af enekontrol over Dansk Computer Center A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen, hvor Foxway AB erhverver enekontrol over Dansk Computer Center A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Dansk Computer Center A/S er et dansk selskab beskæftiget med engroshandel med IT produkter, herunder overskudprodukter, brugte computere, software, servere, opbevaring og tilbehør.

Foxway AB er et svensk selskab beskæftiget med salg af nye og brugte IT-produkter, såsom computere og mobiltelefoner til private virksomheder og offentlige kunder. Foxway AB er ejet af Foxway Group AB, der er et af portefølje selskaberne hos kapitalfonden Norvestor VII L.P. Norvestor VII L.P er en af flere kapitalfonde, der tilsammen er Norvestor Capital Partners SCSp, der blandt andet investerer i nordiske selskaber inden for sektorerne sundhed, teknologi, infrastruktur og energi.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. februar 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Foxway/Dansk Computer Center

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.