Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af AIP Asset Management Co., Ltd.’, PenSam Pension forsikringsaktieselskabs, Artha Property Invest P/S’ og Artha Property Invest II P/S’ erhvervelse af 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af AIP Asset Management Co., Ltd.’, PenSam Pension forsikringsaktieselskabs, Artha Property Invest P/S’ og Artha Property Invest II P/S’ erhvervelse af 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

AIP er et kapitalforvaltningsselskab, der tilbyder finansielle tjenester, og hvis formål er at foretage og forvalte globale investeringer med et fokus på offshore investeringer og alternative investeringsstrategier. AIP’s primære investeringsområder er i fast ejendom, gældsinvesteringer og venture capital.

PenSam’s formål er at drive forsikringsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Artha Property Invest P/S og Artha Property Invest II P/S har primært til formål at investere i og udvikle fast ejendom.

Selskabet, NESA Allé nr. 1 P/S, er inden fusionen ejet af ATP. Selskabet har én aktivitet, der består i at eje og udleje ejendommen beliggende på matrikel 7ø og 7ct Vangede beliggende Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, samt matrikel 7ac Vangede beliggende Ørnegårdsvej 2A, 2820 Gentofte. Ejendommen er et kontordomicil, der i øjeblikket er udlejet. Selskabet har til formål at investere i, opføre, eje og drive fast ejendom, samt at administrere ejendomsinvesteringer.

Med fusionen erhverver de fire købere tilsammen 100 pct. af aktierne i selskabet, NESA Allé nr. 1 P/S, samt NESA Allé nr. 1 komplementar ApS.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 26. januar 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Project Octopus

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.