Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Triton Groups erhvervelse af enekontrol over Clinigen Group Plc

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en anmeldelse af Triley Bidco Limited’s (”Triley Ltd”) erhvervelse af enekontrol over Clinigen Group Plc (”Clinigen”).

Triley Ltd er et til formålet nyligt stiftet selskab, der indirekte kontrolleres af fonde, der styres eller rådgives af Triton Fund V L.P (”Triton Fund V”). Triton Fund V udgør en del af Triton-gruppen. Triton-gruppen har offentliggjort et overtagelsestilbud om at erhverve 100 pct. af aktiekapitalen i Clinigen. Triton-gruppen vil dermed erhverve enekontrol over Clinigen.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Clinigen er en lægemiddelvirksomhed med to forretningsområder, som er henholdsvis lægemiddeltjenester og -produkter. Clinigen er aktiv indenfor bl.a. kontraktudvikling og sælger endvidere sine egne og tredjeparters lægemidler til brug for enten medicinsk anvendelse eller til brug for kliniske tests. Selskabets aktiviteter inkluderer at levere godkendte lægemidler, som endnu ikke er tilgængelige i et specifikt land. Clinigens portefølje af egne lægemidler består af lægemidler inden for bl.a. følgende områder: fordøjelseskanalen og stofskiftet, blod og bloddannende organer, nervesystemet, åndedrætsorganer m.v.  

I Danmark solgte Clinigen i 2020 fra porteføljen af egne lægemidler produkter beregnet til behandling af jetlag og kræftmedicin.

Triton-gruppen er et privatejet investeringsselskab, der styrer en række uafhængige investeringsfonde og selskaber. Blandt Triton-gruppens porteføljeselskaber har porteføljeselskabet, Pharmanovia, samme type aktiviteter som Clinigens aktiviteter. Pharmanovia er et britisk baseret lægemiddelselskab, som er specialiseret inden for de sene aktiviteter for så vidt angår udvikling, co-udvikling og licensering og opkøb af receptpligtige mærker af lægemidler. Pharmanovia sælger lægemidler inden for følgende områder: kardiovaskulære, kvinders sundhed & endokrinologi, neurologi & smerte, gastroenterologi & onkologi samt andet.

I Danmark solgte Pharmanovia i 2020 lægemidler inden for følgende områder: intestinale antiinfammatoriske midler, non-steroide antiinflammatoriske gigtmidler, modgift, antimetabolitter, midler til påvirkning af knoglestruktur og mineralisering, antipropulsiver og midler mod forstoppelse.

På globalt plan sælger både Clinigen og Pharmanovia antivirale midler, anti-depressive midler, antiepileptika m.v.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 21. januar 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Triton Group / Clinigen Group

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent, Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.