Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fonden Axcel VI’s erhvervelse af enekontrol med Picca Automation A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen, hvor fonden Axcel VI gennem AX VI INV6 Holding ApS erhverver enekontrol over Picca Automation A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Picca Automation A/S er aktiv med salg af automations- og kontrolsystemer, blandt andet med rådgivning, design, installation, programmering og integrering af automations- og kontrolsystemer. Picca Automation A/S er især specialiseret inden for softwaresystemerne PLC (Programmable Logic Controller), HMI (Human Machine Interface), og SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), samt leverer MES (Manufacturing Executive System). Picca Automation A/S sælger blandt andet til kunder inden for føde- og drikkevarer, herunder også slagterier.

AX VI INV6 Holding ApS er indirekte kontrolleret af fonden Axcel VI, der forvaltes af Axcel Management A/S (Axcel). Axcel foretager primært investeringer i mellemstore nordiske virksomheder inden for en række forskellige brancher. Axcel har på nuværende tidspunkt 18 porteføljeselskaber, herunder Frontmatec Group ApS med tilhørende datterselskaber. Datterselskabet, Frontmatec Skive A/S, er aktiv med salg af automations- og kontrolsystemer blandt andet med levering af softwaredelen til automations- og kontrolsystemer. Frontmatec Skive A/S er specialiseret inden for softwaresystemerne PLC, HMI, SCADA og MES. Datterselskaberne Frontmatec Kolding A/S, Frontmatec Smørum A/S, Frontmatec Tandslet A/S og Frontmatec Hygiene GmbH er aktive med salg af automatiske produktionsmaskiner til slagteriindustrien samt dertilhørende anlæg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 17. januar 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Axcel/Picca

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.