Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Norlys Tele Service A/S’ erhvervelse af Verdo Tele A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 14. december 2021 modtaget et udkast til anmeldelse af Norlys Tele Service A/S’ erhvervelse af Verdo Tele A/S.

Erhvervsstyrelsen har henvist fusionen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Verdo Tele A/S ejer og driver fibernet i Randers og Hobro. Verdo Teles fibernet dækker i alt 26.000 husstande, hvoraf cirka halvdelen er betalende kunder. De husstande, som modtager telefoni, tv- og bredbåndsprodukter via Verdo Teles fibernet, serviceres af Stofa A/S, som ejer slutkundekontrakterne på Verdo Teles fibernet før fusionen.

Verdo Tele er en del af Verdo-koncernen, som endvidere har aktiviteter inden for distribution af vand og varme, produktion af varme og el samt inden for en række øvrige energirelaterede forretningsområder.

Norlys Tele Service A/S er en del af Norlys-koncernen. Norlys-koncernen har aktiviteter inden for telefoni, tv- og bredbåndsløsninger, blandt andet via selskabet Stofa A/S, samt inden for elforsyning, el- og gashandel, energibesparelser og vedvarende energiproduktion. Norlys-koncernen ejer via Norlys Tele Service fiberinfrastruktur i store dele af Jylland. Norlys ejer endvidere platformen OpenNet A/S, som har til formål at facilitere åbning af fibernettene og kan tilgås af hhv. ejere af fiberinfrastruktur og udbydere af telefoni, tv- og bredbånd.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 17. januar 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Norlys/Verdo

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 41715262 eller e-mail ssn@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.