Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af 3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af 3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L.

3i Infrastructure plc ejer på nuværende tidspunkt allerede indirekte 50 % af aktierne i og har fælles kontrol sammen med AMP Capital Investors (European Infrastructure Lux) S.à r.l. over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L. Ved transaktionen erhverver 3i Infrastructure plc de resterende 50 % af aktierne og opnår derved enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

3i Infrastructure plc er et britisk børsnoteret selskab, som administreres af dets investeringsforvalter, 3i Investments plc. 3i Investments plc er et helejet datterselskab af den britiske børsnoterede koncern, 3i Group plc. 3i Group plc er en internationalt investeringsvirksomhed. 3i Infrastructure plc fokuserer på investeringer i forsynings-, transport- telekommunikation-, og social infrastruktursektorerne.

ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L. er holdingselskab for ESVAGT A/S (inklusive dets datterselskaber), der har hovedkvarter i Esbjerg. De to hovedaktiviteter for ESVAGT A/S er: (i) offshore beredskabs- og redningstjenester til søs, herunder levering af standby / beredskabs- og redningsfartøjer, og (ii) overførsel af personale til levering af vedligeholdelsesaktiviteter for havvindmølleparker. Som en del heraf udfører ESVAGT A/S også supplerende aktiviteter, herunder olieudslipsberedskab, tankskibsassistance, udførelse af rigflytninger og forsyningsopgaver samt overførsel af last og mandskab til offshore olie- og gasrigge.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. januar 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - 3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5107 eller e-mail mar@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.