Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Coop Danmark A/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Coop Danmark A/S’ og PensionDanmark Ejendomme Holding K/S’ oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Coops formål er at drive detail- og grossisthandel hovedsageligt i Danmark, samt at drive ejendoms- og industrivirksomhed og anden virksomhed, der er forenelig hermed og understøtter formålet – herunder boligudlejning og erhvervsudlejning.

PensionDanmarks formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, som investerer i danske ejendomme – herunder erhvervsejendomme og nyopførsler. PensionDanmark ejer en portefølje af ejendomme placeret rundt omkring i Danmark.

Det selvstændigt fungerende joint venture vil udvikle, opføre, eje og drive en ny bydel beliggende på en del af matr.nr. 15ae samt matr.nr. 15ah og 15ag, Herstedvester By, Herstedvester, benævnt Coop Byen. Coop Byen skal etableres som en fokuseret bydel med private lejeboliger, en offentlig daginstitution, parkering og øvrige offentlige formål.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. januar 2022 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Coop Byen

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.