Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af AP Ejendomme A/S erhvervelse af enekontrol over CL Denmark ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af AP Ejendomme A/S’ (”AP Ejendomme”) erhvervelse af enekontrol over CL Denmark ApS (”Bostad”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab (”AP Pension”), som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a.

AP Pension udvikler, driver og udlejer, via AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Derudover udbyder AP Pension bl.a. forskellige livsforsikrings- og pensionsprodukter.

Bostad er moderselskab i Bostad-koncernen. 

Bostad udvikler, driver og udlejer boliger og i mindre grad erhvervsbyggeri. Bostads aktiviteter er spredt over hele landet, dog med fokus på udlejning af boligejendomme i danske byer uden for København og Aarhus. Bostad ejer desuden et parkeringshus i København.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. januar kl. 1200.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion AP Ejendomme / CL Denmark

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.