Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Nutreco International B.V.’s erhvervelse af Nutrimin Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 13. august 2021 modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen mellem Nutreco International B.V. (”Nutreco”) og Nutrimin Holding ApS (”Nutrimin”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen gennemføres ved, at Nutreco på baggrund af en anpartsoverdragelsesaftale erhverver 100 % af anparterne i Nutrimin Holding.

Nutreco er en global virksomhed, der er aktiv inden for produktion og salg af husdyrfoder, fiskefoder og kødforarbejdning. Gennem sin division Trouw Nutrition producerer og leverer virksomheden bl.a. forskellige typer premix, som indgår i foderblandinger til landbrugsdyr. Trouw Nutritions ernæringsløsninger til det danske marked omfatter forskellige typer premix, herunder fabriksforblandinger, mineralblandinger og koncentrater, foder til unge dyr (svine og drøvtyggere), fodertilsætningsstoffer og andre produkter til dyresundhed.

Nutrimin er aktiv inden for produktion og salg af foderprodukter til landsbrugsdyr. Virksomheden producerer og sælger hovedsageligt mineralblandinger til svin og kvæg. Nutrimin producerer og sælger i begrænset omfang fuldfoder til smågrise i melform og koncentrater til smågrise. Endvidere køber virksomheden mælkeerstatningsprodukter til videresalg uden selv at forestå produktionen heraf. Nutrimin er overvejende aktiv i Danmark.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 3. november 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Nutreco/Nutrimin

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk eller Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.