Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af NREP AB’s erhvervelse (via fonden NSF IV Holdings 2 S.à.r.l.) af 48 % af anparterne i samt fælleskontrol over K/S Ejendomsholding Banemarksvej

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af NREP AB’s erhvervelse (via fonden NSF IV Holdings 2 S.à.r.l.) af 48 % af anparterne i samt fælleskontrol over K/S Ejendomsholding Banemarksvej.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NREP AB, der administrerer NSF IV-Fonden, er en registreret fond-manager, der administrerer fonde, hvis formål er at investere i, forvalte og udvikle ejendomme i Norden. NREP AB er ejet 100 % af NREP A/S, der bl.a. er ejet af TBL Holding ApS og Novo Nordisk Fonden. NREP har over 4,5 mio. m2 ejendomme i Norden på tværs af fonde administreret af NREP, hvor størstedelen er inden for kerneområderne bolig, logistik, plejehjem og kontorer.

Topdanmark Ejendom A/S er et 100 % ejet datterselskab af Topdanmark Livsforsikring A/S og har som sin primære aktivitet at foretage investeringer i, samt administrere ejendomme for Topdanmark Livsforsikring A/S og Topdanmark Forsikring A/S.  Topdanmark investerer i velbeliggende og attraktive erhvervs- og boligejendomme i hovedstadsregionen og de større danske byer med henblik på udlejning.

AG Investments A/S er 100 % ejet af AG Gruppen A/S, der er et full-service ejendomsudviklingsselskab, som udvikler og opfører bolig- og erhvervsejendomme.

K/S Ejendomsholding Banemarksvej er et partnerselskab stiftet med det formål at eje, drive, udvikle og helt/delvist at sælge private udlejningsboliger på Banemarksvej, beliggende på tværs af grænsen mellem Glostrup Kommune og Brøndby Kommune. Selskabet er i dag ejet af Topdanmark A/S med 40 % og af AG Investments med 60 %.

Efter transaktionen vil NREP AB, AG Investments A/S og Topdanmark Ejendom A/S have fælleskontrol over K/S Ejendomsholding Banemarksvej.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 15. oktober 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion NREP/Topdanmark/AG Investments

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.