Øvrige nyheder

Fejl i overgangsbestemmelsen i fødevarehandelslovens § 21, stk. 3

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er sket en fejl af teknisk karakter ved implementeringen af overgangsbestemmelsen i direktiv EU/2019/633 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden (UTP-direktivet).

Direktivet blev implementeret ved lov nr. 719 af 27. april 2021 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden (også benævnt fødevarehandelsloven).

Konkret er der tale om, at der i fødevarehandelslovens § 21, stk. 3, er indsat en forkert dato. Denne overgangsbestemmelse i loven indebærer, at aftaler, der er indgået inden den 1. juli 2021 (lovens ikrafttrædelsesdato), skal være bragt i overensstemmelse med loven senest den 30. april 2022.

Bestemmelsen skulle imidlertid rettelig have løbet fra den 28. april 2021, hvor loven blev offentliggjort i Lovtidende. De omfattede virksomheder (købere og leverandører) har dermed fået ca. 2 ekstra måneder til at indgå aftaler efter de hidtidige regler (i perioden mellem den 28. april 2021 og den 30. juni 2021), som kan gælde frem til den 30. april 2022. Herefter er det under alle omstændigheder de nye regler, der finder anvendelse.

Fejlen har således ikke betydning for aftaler, der er indgået eller indgås fra og med den 1. juli 2021.

Hvad betyder det for mig som leverandør eller køber?

Du skal som leverandør eller køber alene forholde dig til og overholde den overgangsbestemmelse, der fremgår af fødevarehandelslovens § 21, stk. 3. Det betyder, at aftaler indgået inden den 1. juli 2021 først skal overholde de nye regler den 30. april 2022.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.