Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af TA-Logistics A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over Kaj Madsen Fjelstrup A/S samt dettes datterselskaber

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af TA-Logistics A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over Kaj Madsen Fjelstrup A/S samt dettes datterselskaber. De nuværende ejere Andreas Fristoft (Fristoft Holding ApS), Jens Andersen (Jens Andersen Holding, Kolding ApS) og Jens Peder Jensen (J. P. Holding ApS) vil fortsat indgå i ejerkredsen.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

TA-Logistics A/S er et holdingselskab for alle logistik-relaterede virksomheder, som er helt eller delvist ejet af selskabet Holtshøjens Holding A/S og dermed familien Stæhr Andersen. Den største virksomhed ejet af TA-Logistics A/S er transportvirksomheden Frode Laursen A/S, der i en vis udstrækning har aktiviteter, der overlapper med Kaj Madsen Fjelstrup A/S.

Kaj Madsen Fjelstrup A/S er en transportvirksomhed, der udelukkende har fokus på international transport, det vil sige transporter som kører fra et land til et andet. En stor del af transporterne har Danmark som afgangs- eller ankomstland, men virksomheden udfører også transporter, der ikke involverer kørsel til eller fra Danmark. Virksomheden tilbyder kun transport i køletrailere.

Andreas Fristoft, Jens Andersen og Jens Peder Jensen er medejere af og arbejdsmæssigt tilknyttet Kaj Madsen Fjelstrup A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. oktober 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion TA-Logistics/Kaj Madsen Fjelstrup

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Winther Starup, tlf. 4171 5234 eller e-mail kws@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.