Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Sampension Livsforsikring A/S' og NRGi Administration A/S' erhvervelse af fælles kontrol med NRGi Administration A/S' Renewables forretningsområde (vindmølle- og solcelleparker)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Sampension Livsforsikring A/S' ("Sampension") erhvervelse af 49% af aktierne i og fælles kontrol sammen med NRGi Administration A/S (”NRGi Administration”) over et endnu ikke oprettet joint venture-selskab, hvortil NRGi’s nuværende Renewables forretningsområde vil blive overført. Forretningsområdet består af en række vindmølle- og solcelleparker (både eksisterende parker og parker under udvikling), som pt. ultimativt er 100% ejede og kontrollerede af NRGi Administration.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Transaktionen kan efter parternes vurdering anmeldes forenklet, (i) da parternes markedsandele ikke overstiger 15% på nogen plausible markeder i eller omfattende Danmark, hvor begge parter er aktive, og (ii) da parternes respektive markedsandele ikke overstiger 25% på nogen vertikalt forbundne plausible markeder i eller omfattende Danmark, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sampension er et kundeejet pensionsselskab, der tilbyder både arbejdsmarkedspensioner og firmapensioner. Sampension er Danmarks tredjestørste pensionsselskab. Sampension er via sit ejerskab af en vindmøllepark i Varde-området aktiv inden for produktion og engrossalg af el. Sampension er endvidere aktiv inden for fast ejendomsområdet i form af udlejningsaktivitet både til private og erhverv.

NRGi Administration er en del af NRGi-koncernen, som er et af Danmarks relativt store energi-selskaber med ca. 1.500 medarbejdere og ca. 220.000 andelshavere. NRGi-koncernen er aktiv inden for en række forskellige forretningsområder, herunder produktion og engrossalg - og indkøb af el, detailsalg af el, distribution af el, elinstallation, energirådgivning og bygherrerådgivning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. oktober 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion - Sampension/NRGi Administration/NRGi Renewables JV

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.