Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af M.J. Eriksson Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over LM Byg A/S sammen med eksisterende kontrollerende ejer KVALITET.DK ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse vedrørende M.J. Eriksson Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over LM Byg A/S og BNS A/S sammen med den nuværende enekontrollerende ejer KVALITET.DK ApS. M.J. Eriksson Holding og KVALITET.DK ApS har i forvejen fælleskontrol over Pihl & Søn A/S. M.J. Eriksson Holding A/S erhverver med transaktionen en ejerandel på 16,5 % i den samlede LM Byg-koncern (pt. bestående af LM Byg A/S, BNS A/S og Pihl & Søn A/S) og opnår en række rettigheder gennem en ejeraftale indgået mellem parterne.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

M.J. Eriksson Holding A/S er gennem sine datterselskaber aktiv på markedet for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark og Sverige. M.J. Eriksson Holding A/S har særligt aktiviteter inden for anlægsarbejder hvilket vil sige jord-, afvandings-, funderings- og kloakarbejder samt infrastrukturprojekter som veje, jernbaner, forsyningsledninger, klimasikring og havneudvidelser. M.J. Eriksson A/S udfører derudover betonarbejder i Jylland i forbindelse med anlægsprojekter, eksempelvis støbning af fundamenter. M.J. Eriksson A/S har desuden begrænset udlejning af entreprenørmateriel, primært i form af kraner. M.J. Eriksson A/S ejer derudover 45 % af KW Betonteknik A/S, der udfører betonarbejder på Sjælland.

KVALITET.DK ApS ejer 90% af og har pt. enekontrol over LM Byg A/S og BNS A/S, mens KVALITET.DK ApS ejer 68,34% af Pihl & Søn A/S, der er underlagt fælleskontrol med M.J. Eriksson Holding A/S. Alle tre selskaber er aktive på markedet for byggeri og anlægsaktiviteter i Danmark med fokus på nybyggeri; LM Byg A/S udfører nybyggeri, Pihl & Søn A/S og BNS A/S fungerer begge som styringsentreprenører.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 18. marts kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

 

Mrk.: Fusion KVALITET.DK/M.J. Eriksson

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.