Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Knorr-Bremses erhvervelse af enekontrol over DSB Component Workshop

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 9. august modtaget et udkast til almindelig anmeldelse af Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH’s (”Knorr-Bremse”) erhvervelse af enekontrol over forretningsenheden Forsyning, Logistik og Ombygning (”DSB Component Workshop”)

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Knorr-Bremse er producent af udstyr og komponenter til lastbiler og tog, herunder bremser, klimaanlæg og døre. Knorr-Bremse er aktiv i over 30 lande og har over 20.000 medarbejdere, hvor ca. halvdelen arbejder i Europa. I Danmark sælger Knorr-Bremse bl.a. reservedele på eftermarkedet til Knorr-Bremse systemer inden for bremser, døre og klimaanlæg (HVAC) i toge. Knorr-Bremses største kunde i Danmark er DSB vedligehold A/S, herunder DSB Component Workshop. 

DSB Component Workshop løser reparations- og vedligeholdelsesopgaver for primært DSB. Som led i DSB’s modernisering af togflåden ved udskiftning med nye tog skal reparation og vedligeholdelse fremover udføres af leverandøren af de nye tog, hvilket vil ske i takt med at disse tog indfases.

Efter gennemførslen af den anmeldte fusion vil den fusionerede enhed varetage større vedligeholdelsesopgaver, færdiggøre allerede igangsatte projektarbejder og forestå indkøb af udvalgte reservedele til DSB’s nuværende togflåde. Den fusionerede enhed vil endvidere tilbyde reparations- og vedligeholdelsesopgaver for andre eksterne kunder.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. september 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Knorr-Bremse/DSB

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.