Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Moment A/S' erhvervelse af enekontrol over Xterna A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Moment A/S' (”Moment”) erhvervelse af enekontrol over Xterna A/S (”Xterna”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Moment er et dansk vikarbureau, der også har begrænsede aktiviteter inden for rekruttering. Moment erhvervede i 2020 ProTemp (dansk vikarbureau med særlig fokus på industrien) samt TeamVikaren (dansk landsdækkende vikar- og rekrutteringsbureau) og i 2021 Job InWest Vikar ApS (dansk vikarbureau med særlig fokus på bygge- og anlæg samt industri/produktion). Moment består derudover af datterselskaberne Chabber Danmark ApS (dansk vikarbureau med særlig fokus på serveringspersonale) og Learny ApS (dansk selskab, der udbyder lektiehjælp). Moment er kontrolleret af kapitalfonden Axcel.

Xterna er et dansk vikarbureau, der også har begrænsede aktiviteter inden for rekruttering. Xterna er landsdækkende og har fokus på bygge og anlæg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 16. august 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Moment/Xterna

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kristian Thaulov, tlf. 4171 5113 eller e-mail kth@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.