Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Nalka Invest AB’s erhvervelse af enekontrol over Certego A/S, Certego AB, Certego AS og Certego OY

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af Nalka Invest AB’s erhvervelse af enekontrol over Certego A/S, Certego AB, Certego AS og Certego OY (herefter samlet ”Certego-gruppen”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Nalka Invest AB gennem det nystiftede datterselskab Goldcup 27959 AB 100 pct. af aktierne i Certego-gruppen.

Certego-gruppen er leverandør af sikkerhedsløsninger i Norden og har afdelinger i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Certego-gruppen har hovedsæde i Västerås, Sverige, og har samlet ca. 1.200 medarbejder i Norden. Certego A/S er aktiv i Danmark og leverer totalløsninger inden for sikkerhed inden for både mekanisk, elektromekanisk og elektronisk sikkerhedsudstyr (herunder låse og cylindere, adgangskontrol, overvågningskameraer, alarmer m.m.). Certego A/S’ kundegruppe er varieret, navnlig omfattende lejligheds- og virksomhedskomplekser (B2B) og offentlige kunder (B2P).

Nalka Invest AB er et svensk investeringsselskab, der investerer i små- og mellemstore private selskaber i Norden inden for forskellige industrier og sektorer. En oversigt over Nalka Invest AB’s porteføljeselskaber kan ses på https://www.nalka.com/investments/. Nalka Invest AB er kontrolleret af Interogo Holding AG, der har porteføljeselskaber i Sverige, Danmark, Norge og Finland, og som er ejet af Interogo Foundation.

Goldcup 27959 AB (under navneændring til Locksley Holding AB) er 100 pct. ejet af Nalka Invest AB og har som eneste formål at eje aktierne i Certego-gruppen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. august 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Nalka Invest/Certego

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.