Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l.’s erhvervelse af Godt Smil Dental Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l.’s erhvervelse af enekontrol over Godt Smil Dental Holding ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l. er et investeringsselskab med investeringer i mange forskellige brancher, der forvaltes af Intermediate Capital Group PLC, en international kapitalforvalter, som er børsnoteret i London. Intermediate Capital Group PLC forvalter ikke øvrige selskaber, der er relateret til Godt Smil Dental Holding ApS’ aktiviteter.

Godt Smil Dental Holding ApS er holdingselskab for tandlægekæden Godt Smil, der består af 30 tandklinikker over hele Danmark. Godt Smil er en tandplejeleverandør, som dækker følgende tre hovedtyper af tandbehandlinger: forebyggende, almindelige og komplekse. Godt Smil leverer udover centraliseret marketing og branding på kædeniveau også support funktioner til de enkelte klinikker i form af bl.a. kundeservice, HR og IT-funktioner.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. august 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Bonun

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.