Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S samt erhvervelse af enekontrol over Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse fra Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S om en selskabsretlig fusion med Sparekassen Vendsyssel som fortsættende selskab under det nye navn Sparekassen Danmark af 1871. Som følge af de kombinerede ejerandele erhverver den fusionerede enhed samtidig enekontrol over Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S.

Fusionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Sparekassen Vendsyssel er en garantsparekasse med 34 afdelinger og cirka 700 ansatte. Sparekassen Vendsyssel havde pr. 31. marts 2021 cirka 179.000 kunder med et samlet indlån på cirka DKK 19,6 mia. samt puljeindlån på cirka DKK 5,2 mia. og et samlet udlån efter nedskrivninger på cirka DKK 15,7 mia.

Jutlander Bank A/S er et børsnoteret aktieselskab med 32 kundevendte afdelinger fordelt på 26 adresser og 464 ansatte (FTE). Jutlander Bank havde pr. 31. marts 2021 cirka 117.000 kunder med et samlet indlån på cirka DKK 13,7 mia. samt puljeindlån på cirka DKK 2,8 mia. og et samlet udlån efter nedskrivninger på cirka DKK 8,7 mia. Aktierne i Jutlander Bank er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq”).

Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S er er et selvstændigt fondsmæglerselskab, der tilbyder aktiv formueforvaltning. Stonehenge har indgået aftale med Investeringsforeningen Stonehenge om at yde investeringsrådgivning til foreningen samt markedsføring og distribution af foreningens andele.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. august 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Sparekassen Vendsyssel/Jutlander Bank A/S/Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.